Saturday, July 6, 2013

Minions: Mocca Song + Lyrics
MOCCA
falito marakee pochi MOCCA
patachi patata moja MOCCA
linguini maradee loto na do re do re naa
lapa take alo tubu dewaa
lapa take alo tubu dewaa
palake lemiju
palaku lenoka
kappapo kule PAPRIKA
lapa take alo tubu dewaa
lapa take alo tubu dewaa
linda lulebodo lile CARBONARA
ledeshi lede GARLIC laaa (repeat 3x)
YAAAAAAAAAAAAAAHOOOOOOOHUUUUU~­­~

No comments: